Naši temeljni proizvodi su pivarske garniture bez naslona, pivarske garniture sa naslonom, vrtne garniture „winer comfort“, okrugli banket stolovi i slični proizvodi.

  • okov je izrađen od hladnovaljanih čeličnih cijevi
    i obojen pečenim prahom
  • na okovu su plastični čepovi tako da se može koristiti i na parketu
  • pričvršćuje se za drvenu ploču vijcima sa donje strane (nema bušenja ploče)
  • okov je funkcionalniji i čvršći od klasičnih
  • drvene ploče su jelove 27/28 mm obojene UV lakom
  • dužina garnitura je 140 – 220 cm
  • širina stola je 50 – 100 cm
  • širina klupe je 25 – 35 cm

Osnovna karakteristika svih naših proizvoda je sklopivost.

Imamo sasvim novi dizajn:


Vrtna garnitura „winer comfort“


Pivska garnitura „winer“


Pivska garnitura sa naslonom


Pivska garnitura standard